Privacyverklaring


Privacyverklaring Yachtcharter Friesland B.V.
KvK-nummer: 80709680
Rechtsvorm: B.V
Naam: Yachtcharter Friesland B.V
Bezoekadres: De Dobbe 10a, 9001 XN Grou

Privacybeleid

Yachtcharter Friesland B.V. is een verhuurbedrijf voor jachten. Voor de verhuur van onze jachten aan derden verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties en/of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit houdt in dat wij:

Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefoon: +31647055849
E-mail: info@yachtcharter-friesland.nl
Postadres: W. Jehannes koopmanstrjitte 3, 8491DL Akkrum

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het aanvragen van informatie of het maken van een reservering op onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals hieronder vermeldt. Afhankelijk van wat je bij ons aanvraagt verwerken wij jouw gegevens. Zo verwerken wij jouw adresgegevens alleen wanneer u online bij ons reserveert. 

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de reservering en functionaliteiten die je op onze website doet, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jouw verwerken:

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou ingevulde gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de afronding van de door jou aangevraagde diensten. Zo maken wij onder andere gebruik van een derde partij voor de verwerking van de iDeal-betalingen op onze website.

Hoe gaan derden hiermee om?

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er (o.a.  door middel van een verwerkersovereenkomst) voor dat jouw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via onze klantenservice.

Wettelijk verplicht of toegestaan

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk toegestaan of verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons kan opvragen, in dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Graag maken wij je bezoek aan onze website persoonlijk. Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen de nodige beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw verstrekte persoonsgegevens te voorkomen. Wij zorgen ervoor dat alleen de betrokken personen toegang hebben tot de gegevens en dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is voor onbevoegden.  Je kunt ten alle tijde de gegevens opvragen, aanpassen of laten verwijderen. Uitgezonderd zijn gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Aanmelden voor het ontvangen van onze nieuwsbrief is tot wederopzegging. Bij elke mail die je ontvangt is de mogelijkheid aangegeven om je uit te schrijven. 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat gelinkte websites op een veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Jongeren tot en met 16 jaar mogen uitsluitend onder toezicht van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De actuele privicayverklaring wordt op onze website gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is aan te raden om de actuele privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

We doen er alles aan om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen en bieden je ruimte om te allen tijde in te zien of te wijzigen. Mocht je desondanks niet tevreden zijn dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).